طرح ایزوسیانات کارون – فاز 2 پتروشیمی کارون

پتروشیمی کارون (ماهشهر)   1387 – 1385

کارفرما                       پتروشیمی کارون

مشاور                         

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

   

بتنM333,216
ساخت اسکلت فلزیTon5,636
نصب اسکلت فلزیTon5,636
نصب تجهیزاتTon3,966
جوشکاریID44,834
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

فعالیتهای ساختمانی و سیویل ، استیل استراکچر، ساخت و نصب تجهیزات ، تامین و تهیه و نصب کلیه تجهیزات ، لوله ها ، عایق کاری ، برق و ابزار دقیق  ابزاردقیق و پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه می باشد.


مشارکت با شرکت کماتور سوئد

ankara escort bayan ankara escort