پالایشگاه فاز 14

عسلویه  1400 – 1397

کارفرما                                       IPMI

مشاور                             

پیمانکار اصلی                             تناوب

احجام
خاکبرداری 617,026
آرماتور Kg 2,394,929
قالب بندی 107,288
بتن 34,762
بکفیل 326,254
ماسه ریزی 16,556
نصب Kg 2,296,956
لوله کشی زیر زمینی ID 28,616
لوله کشی روزمینی ID 218,723
کابل کشی ML 367,431
سینی ولدر ML 19,821
کابل کشی ML 565,078
سینی ولدر ML 23,733

اجرا عملیات سیویل ، سازه ، مکانیکال و پایپینگ در نواحی OSBL و A12 و A10D (FLAR) و سیویل عمومی، برق، ابزار دقیق و مخابرات کلیه نواحی پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی

ankara escort bayan ankara escort