افزایش ظرفیت بنزین پالایشگاه تبریز

تبریز  1392 -1386

کارفرما        شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی

مشاور                        

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام
بتنM333,862
ساخت اسکلت فلزیTon4,892
نصب اسکلت فلزیTon4,892
نصب تجهیزاتTon7,940
جوشکاریID345,618
کابل کشیM434,084
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet3,279

طراحی تفضیلی، مطالعات HAZOP و مهندسی آن، تامین و تهیه مواد و تجهیزات، فعالیتهای ساختمانی و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه بنزین جدید تبریز

ankara escort bayan ankara escort