عملیات ساختمانی و نصب کارخانه تغلیظ سنگ معدن مس سرچشمه فاز-2

سرچشمه  1393 – 1388

کارفرما                          شرکت ملی صنایع مس

مشاور                        

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام
بتنM332,718
ساخت اسکلت فلزیTon2,530
نصب اسکلت فلزیTon2,530
نصب تجهیزاتTon3,360
جوشکاریID25,720
کابل کشیM385,290
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet1,112
عملیات ساختمانی و نصب کارخانه تغلیظ سنگ معدن مس سرچشمه فاز-2

اجرای طراحی تفضیلی ومهندسی ، تدارکات وتهیه مواد وتجهیزات داخلی وخارجی ، ساخت تجهیزات در محل ، کارهای اجرایی شامل کارهای سیویل و نصب ، آزمایش ، عملیات پیش راه اندازی ، راه اندازی و… به صورت (EPC)

ankara escort bayan ankara escort