فاز 17-18 پارس جنوبی

عسلویه  1389

کارفرما                            OIEC

 مشاور                          

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

   

بتنM312,500
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon4,420
نصب تجهیزاتTon5,620
جوشکاریID236,649
کابل کشیM640,132
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet2,819

تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب و تست کلیه امور مربوط به ساخت ناحیه B از پالایشگاه15

ankara escort bayan ankara escort