پروژه احداث و راه اندازی کارخانه های لوله مسی و کاتد مس

شهر بابک  1397

 کارفرما                       بابک مس ایرانیان

 مشاور                         

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام

 

بتنM37,700
ساخت اسکلت فلزیTon1,655
نصب اسکلت فلزیTon1,655
نصب تجهیزاتTon514
جوشکاریID28,532
کابل کشیM55,587
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet68

کلیه عملیات سیویل و سازه ، نصب تجهیزات،ساخت و نصب مخازن، نصب مکانیکال، لوله کشی و برق وابزار دقیق و  راه اندازی 

ankara escort bayan ankara escort